Stap 10: Doorzettingsvermogen

Ik blijf alert op mijn gedrag


Bij stap 10 gaat het er om dat je alert blijft op terugvallen in oud gedrag. Het veranderen van gedrag is moeilijk. Als het een tijdje goed gaat hebben mensen de neiging om hun aandacht wat te laten verslappen. Dan is de kans op terugval juist het grootst.

Risicofactoren zijn stress en onzekerheid. Als er conflicten zijn bijvoorbeeld thuis of op het werk, of er is onzekerheid door bijvoorbeeld financiële problemen of er zijn lichamelijke klachten, dan is de kans dat je terugvalt in oud gedrag het grootst.

Als je het gevoel hebt dat je in een risicosituatie zit of als je bent teruggevallen in oud gedrag, praat er dan over met iemand uit de groep.

Het is niet zo erg om fouten te maken, het is zelfs onvermijdelijk. Maar zodra je het merkt of een ander maakt je er van bewust, erken ze en sla een andere weg in.

Behalve dat we van onze fouten leren, leren we ook open te staan voor de mening van anderen. Niet om klakkeloos te doen wat anderen zeggen, maar om de visie van anderen te betrekken in je eigen overwegingen.