Stap 5: Betrouwbaarheid

Ik erken mijn fouten


De vijfde stap gaat over het erkennen van wat je verkeerd hebt gedaan en dat je daar over gaat praten met mensen die je vertrouwt. Dat kunnen mensen in de groep maar ook daarbuiten zijn.

Het gaat er niet alleen om gebeurtenissen te noemen waarin je vindt dat je je niet goed gedragen hebt. Het gaat er ook om dat je erbij vertelt hoe het nu voor je voelt.

Het is belangrijk om er met anderen over te praten. Niet omdat anderen moeten weten wat je precies gedaan hebt, maar voor jezelf. Als je niet over je ervaringen praat, kunnen je gedachten op hol slaan, of zie je bepaalde dingen over het hoofd.

Door te praten, dwing je jezelf de gebeurtenissen goed op een rijtje te zetten. Je zult merken dat iedere keer dat je er over praat, je nieuwe facetten ontdekt aan wat er gebeurd is. Zo krijg je een ander realistischer beeld van je zelf en ruim je je geheimen op. Dat geeft ruimte.

Anderen kunnen je helpen door je te steunen als je het moeilijk hebt of je er op te wijzen als je jezelf aan het schoonpraten bent. Jij kunt anderen helpen door naar hun verhalen te luisteren. Er zijn veel overeenkomsten in de verhalen die in de groep verteld worden. Deze verhalen met elkaar delen zorgt voor verbondenheid.