Achtergrond


‘Mannen tegen Agressie’ (MTA) is een groep mannen die elkaar helpen hun agressie onder controle te krijgen en/of te houden. Dit doen ze door naar elkaar te luisteren en elkaar kracht en hoop te geven. Iedereen moet hier zijn verhaal kwijt kunnen zonder bang te zijn dat hij door de anderen veroordeeld wordt. In de groep telt iedereen mee. Daarom zorgen we er voor dat iedereen aan bod komt. Het is van belang om over het eigen leven te praten en niet over dat van anderen. De basishouding naar elkaar is ondersteunend en respectvol.

MTA is een initiatief van een aantal ex-deelnemers en therapeuten van ‘Niet meer door het lint’. De ontwikkeling van MTA is ondersteund door de leefbaarheidssubsidie van de Provincie Noord-Brabant.

Hulp bij stoppen met agressief gedrag
Veel mannen die zelf wel eens agressief zijn, hebben zelf ook last van hun agressieve gedrag. Het levert namelijk veel nadelen op. Agressie leidt er vaak toe dat relaties met partners, kinderen, familie en vrienden langdurig ontwricht raken. Ook kan het problemen opleveren met politie, justitie, instanties of op het werk. Ondanks al deze nadelen is het vaak moeilijk om het agressieve gedrag te stoppen. Soms omdat het op de korte termijn toch iets oplevert: je raakt je spanning kwijt, mensen houden even rekening met je, je laat mensen zien dat ze niet met je kunnen sollen, soms omdat je het gewoon niet onder controle hebt.

Behandeling en technieken
Het stoppen met agressief gedrag is dus moeilijk en vaak blijft het ook moeilijk. Als er in je leven veel stress is, is er kans dat je weer terugvalt in oud gedrag. Het gebruik maken van technieken uit de cursus: ‘Niet meer door het lint’ zoals: time-out, anders communiceren, gedachten relativeren, problemen oplossen kunnen daarbij helpen. ‘Niet meer door het lint’ is een meersporenbehandeling voor mannen die zich schuldig maken aan het gebruik van geweld. Groepstherapie is het centrale onderdeel van de behandeling. Daarnaast zijn er ook gesprekken samen met de partner. In de groep leren mannen technieken om hun agressie te leren beheersen en nieuwe mannen kunnen er leren van ervaringsdeskundige mannen die al langer in de groep zitten en ervaring hebben met het onder controle krijgen van hun agressie.

Veel mannen die aan ‘Niet meer door het lint’ hebben meegedaan, hebben ervaren dat het leren van elkaar minstens even belangrijk is als deze technieken. ‘Mannen tegen Agressie’ (MTA) bouwt voort op deze ervaring.

We hebben ons bij de ontwikkeling van MTA laten inspireren door de zelfhulpgroepen van de Anonieme Alcoholisten (AA), SolutionS verslavingszorg en Intervention Nederland. Het idee achter de 12 stappen hebben we overgenomen en aangepast aan de doelgroep voor MTA. Uitgangspunt van MTA is dat je zelf verantwoordelijk bent voor je gedrag en jij zelf de enige bent die hier iets aan kan veranderen. Het helpt je niet verder om je gedrag goed te praten of anderen de schuld te geven.

Voor wie is MTA bedoeld?

‘Mannen tegen Agressie’ is bedoeld voor mannen die al eerder aan ‘Niet meer door het lint’ hebben meegedaan of andere vormen van agressiereductie-therapie/training/behandeling hebben gevolgd en verder willen werken aan het verminderen van hun agressie. Er moet bij de deelnemer dus motivatie zijn om te werken aan het verminderen van agressief gedrag. Deelname aan Mannen tegen Agressie is vrijwillig.

Mannen tegen agressie is onderdeel van GGZ WNB: www.ggzwnb.nl.