Mannen Tegen Agressie-webinar op 24 oktober 2023


Datum:24 oktober, 2023 10:00
Locatie:Online

Vanwege het grote aantal aanmeldingen voor de webinarreeks ‘Mannen tegen Agressie’ afgelopen juni organiseren we opnieuw vier online webinars vanuit het subsidieproject: “Ontwikkeling en innovatie van de zelfhulpgroepen Mannen Tegen Agressie”. Het webinar is bedoeld voor professionals (uitvoering, beleid, kwaliteit) en betrokken managers die in hun werk te maken krijgen met slachtoffers en/of plegers van huiselijk geweld, kindermishandeling of seksuele mishandeling.

Het webinar wordt verzorgd door GGZ WNB-collega prof. dr. Arno van Dam, klinisch psycholoog en bijzonder hoogleraar antisociaal gedrag, psychiatrie en maatschappij bij Tranzo, Tilburg University en Remco van Ierssel, voormalig pleger en ervaringsdeskundige bij GGZ WNB. Zij geven handvatten voor de omgang met plegers van huiselijk geweld en reiken tips aan hoe een pleger te motiveren hulp te zoeken. Tevens is er gelegenheid tot onderlinge uitwisseling van ervaringen en het stellen van vragen. Hier lees je meer informatie.

De data van de vier webinars zijn:

  • Woensdag 11 oktober 2023
  • Dinsdag 24 oktober 2023
  • Woensdag 8 november 2023
  • Donderdag 16 november 2023

Tijdstip:

  • van 10.00 – 11.30 uur

Aanmelden
Aanmelden kan bij de WNB Academie, Judith van Veldhoven, via j.vanveldhoven@ggzwnb.nl. Vemmeld in deze mail het webinar van uw voorkeur. Doe dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk een week voor het betreffende webinar omdat plekken beperkt zijn (20 deelnemers per webinar). U ontvangt na uw aanmelding een bevestiging met daarin de Teamslink waarmee u online kunt deelnemen aan het webinar.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de regiogemeenten West-Brabant.