Groepsbijeenkomsten


Werkwijze

Als je wilt werken aan je problemen, dan kunnen onze groepsbijeenkomsten je wellicht verder helpen. Iedere bijeenkomst start met het voorlezen van de doelstelling van ‘Mannen tegen Agressie’ en de groepsregels. Als er een nieuwe deelnemer is wordt deze door de voorzitter welkom geheten. De voorzitter vraagt de andere groepsleden zich voor te stellen. Het nieuwe groepslid is vrij om zo veel of zo weinig over zichzelf te vertellen als hij wil. Onder leiding van de voorzitter wordt er een rondje gestart waarin ieder kan vertellen wat hem bezighoudt en of hij behoefte heeft iets uitgebreid te bespreken. Na het rondje wordt de stap die deze week aan de beurt is voorgelezen. Vervolgens wordt er over deze stap gediscussieerd. De stappen worden in een vaste volgorde behandeld.

Groepsregels

 • Binnen de groep is er vertrouwelijkheid. Alles wat binnen de groep besproken wordt, wordt niet met anderen besproken. Als je elkaar buiten de groep tegenkomt, praat je niet over de groep.
 • Binnen de groep is iedereen open. We streven er naar dat iedereen eerlijk zijn verhaal kan vertellen. Elkaar helpen kan alleen als alle problemen op tafel liggen.
 • We laten elkaar uitpraten.
 • We veroordelen elkaar niet en maken elkaar geen verwijten.
 • Als je in de groep agressie bij jezelf op voelt komen, neem je een time-out. Je verlaat tijdelijk de groep en komt weer terug als je rustig bent.

Begeleiding van de groep

De groep wordt begeleid door een voorzitter en een procesbewaker.

De taken van de voorzitter zijn:

 • Aan het begin van de sessie de doelstelling voorlezen
 • Nieuwe groepsleden introduceren
 • Het rondje leiden
 • De stap voorlezen
 • De discussie over de stap leiden

De taken van de procesbewaker zijn:

 • Er op letten dat de tijd goed verdeeld wordt zodat iedereen in de groep aan bod komt. Als iemand zo lang aan het woord is dat de tijd van anderen te kort dreigt te worden, maakt hij de groep hier attent op.
 • Er op letten of iedereen er goed bij zit. Als hij merkt dat de spanning bij een van de groepsleden oploopt, kan hij er voor kiezen om het groepslid te vragen naar wat er gebeurt of kan hij het groepslid vragen om het even buiten de groep met hem te bespreken. Wanneer nodig kan de procesbewaker de groep tijdelijk stil leggen door het opleggen van een groepstime-out.

Aan het einde van de sessie wordt bepaald wie de volgende sessie voorzitter en wie procesbewaker zal zijn. Het vervullen van deze rollen is altijd vrijwillig en nooit een verplichting. Wenselijk is wel dat de rollen rouleren.

Dam, A. van., Baselier, B., Bosse, W., Dingemans, B., Hermes, F., Verdult, J., & Verlegh, R. (2015). Mannen tegen agressie. 12-stappenplan. Bergen op Zoom: GGZWNB.

Introductie nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen zich via de website aanmelden en worden daarna gebeld door de voorzitter. Deze zal luisteren naar het verhaal van degene die zich heeft aangemeld en informatie geven over de groep. Nieuwe deelnemers moeten zelf mee willen doen. Ze worden niet over gehaald.

In eerste instantie zullen alleen mannen, die eerder hebben deelgenomen aan de groepsbehandeling Niet meer door het lint van de GGZWNB of andere vormen van agressiereductie-therapie/-training/
-behandeling, instromen in de zelfhulpgroep ‘Mannen tegen agressie’. Dit is een groepsbehandeling voor mannen met agressie regulatieproblemen. Hierbij wordt mannen geleerd hoe ze hun agressie onder controle kunnen houden.

Meer informatie?
Voor meer informatie over deze groepsbehandeling kan contact opgenomen worden met A. van Dam, Klinisch Psycholoog GGZ WNB, Roosendaal via telefoon (0164) 28 9120.